בדיקת טופס מתוך טופס

הצורך להטביע חותם גורם למנהלים לשנות את מה שטוב בארגון.

נון קונפורמיסט אמיתי לא חושש להביע את דעתו גם אם זו דעת הרוב

איש שיחה טוב הוא זה היודע לבטא את רעיונותי בבהירות

אמונה היא השערה שמתחזקת אל מול מידע סותר

לפני שבתי הספר יתחילו ללמד לחשוב, הם צריכים להפסיק ללמד לא לחשוב

העצלות היא הסיבה העיקרית לכך שאנשים עובדים כל כך קשה

הלימוד האפקטיבי ביותר הוא כאשר אתה לומד מה שאתה כבר יודע

פרצה קוראת לאדם הישר

ברוב המקרים החכם נמנע מלעשות מה שטיפש היה עושה. רק במיעוטם החכם עושה מה שטיפש לא היה עושה.

[responder id="5"]

הצורך להטביע חותם גורם למנהלים לשנות את מה שטוב בארגון.

נון קונפורמיסט אמיתי לא חושש להביע את דעתו גם אם זו דעת הרוב

איש שיחה טוב הוא זה היודע לבטא את רעיונותי בבהירות

אמונה היא השערה שמתחזקת אל מול מידע סותר

לפני שבתי הספר יתחילו ללמד לחשוב, הם צריכים להפסיק ללמד לא לחשוב

העצלות היא הסיבה העיקרית לכך שאנשים עובדים כל כך קשה

הלימוד האפקטיבי ביותר הוא כאשר אתה לומד מה שאתה כבר יודע

פרצה קוראת לאדם הישר

ברוב המקרים החכם נמנע מלעשות מה שטיפש היה עושה. רק במיעוטם החכם עושה מה שטיפש לא היה עושה.

[responder id="6"]

הוספת תגובה